Hitta Vilse event

Eventet ger barn 6-10 år möjlighet att lära sig något om hur man ska göra om man går vilse. Kan också anpassas till 4-5 åringar i föräldrars sällskap.

Minst 2 timmar.

Produktblad Hitta Vilse event