Förbundsstämman 2021 i Sollentuna är genomförd

Civilförsvarsförbundets förbundsstämma 2021 ägde rum den 27-28 november på Scandic Star i Sollentuna. Vi har fått en ny förbundsordförande – Anna-Maria ”Ammi” Dahlman!

Vi har haft inbjudna gäster och talare, däribland Pernilla Hultén (MSB) och Paula Holmkvist (Försvarsutskottet). Det har även bjudits på en förevisning av vår nya hemsida och medlemsregister. Under stämman har vi också haft påverkanstorg, där alla fick möjlighet att komma till tals med idéer och förslag. Slutligen har vi har avtackat förgående förbundsordförande Georgios Kontorinis för hans insatser.

Stort tack till alla inblandade för två härliga dagar och givande diskussioner!