Civilförsvarsförbundet – alltid på medborgarnas sida

Det är ett viktigt klarläggande att Civilförsvarsförbundet alltid ska se till att ha medborgarnas behov av säkerhet och trygghet för ögonen.

Det gäller både i opinionsbildningen, när verksamhetsidéer formuleras, uppdrag accepteras och när medborgarnas eget ansvar ska kommuniceras och tydliggöras osv. Alltid.

I den bästa av världar stämmer samhällets behov överens med det myndigheterna ser som behov. I praktiken finns det inte så sällan skilda uppfattningar. Det är då som Civilförsvarsförbundet måste stå upp för medborgarna och agera röstbärare. Röstbärare får inte låta sig hindras av de påtryckningsmedel som myndigheter har i form av ekonomiska och andra villkor. Om vi skulle göra det är det en fara för demokratin,

Glöm inte det!