Distriktsstämma hölls i juli

I juli hölls en digital distriktsstämma som då avhandlade åren 2019 och 2020, eftersom stämman förra året sköts upp på grund av pandemiläget under 2020.
Att notera från stämman i juli är att vår distriktsordförande sedan 10 år, Jan Björkman, avgick.
Jan har varit en bra ordförande och vi har haft ett mycket bra samarbetsklimat i distriktsstyrelsen under hans ledning.

Till ny Distriktsordförande valdes Helene Björklund från Sölvesborg. Välkommen Helene!

Övrigt att notera från den stämman, av intresse för vår förening, är att Torleif är ledamot i distriktsstyrelsen med Linda som ersättare och att Torleif valdes till Vice Ordförande i Distriktet.
Torleif och Helene har redan etablerat en bra kontakt för att hjälpas åt med arbetet för Distriktet så det fina samarbetet som fanns med Jan Björkman fortsätter.