Webbutbildning Hemberedskap, 29 augusti 2024 kl. 18-19

Välkommen till webbutbildningen Hemberedskap torsdagen den 29 augusti klockan 18-19!

Utbildningen syftar till att ge dig en stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme och information.

Våra instruktörer går igenom hur du förebygger och hanterar till exempel brand, strömavbrott och avsaknaden av vatten.

Utbildningen är kostnadsfri och du får gärna även bjuda med och anmäla en vän.

Anmäl dig via formuläret här nedan (ett formulär per person).

Vi bekräftar din anmälan med dag och en länk där du ansluter dig med utskickad kod.

ÅÅÅÅMMDD-XXXX