Civilförsvarsförening Dals-Ed

Denna förening finns inte längre, den ingår i den nystartade föreningen Dalsland.

 

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorgannisation inom totalförsvaret, vi har varit verksamma sedan 1937.

En av Civilförsvarsförbundets viktigaste uppgifter idag är att genom utbildning, information och opinionsbildning förmedla kunskaper till människor för att förebygga och hantera olyckor, kriser och katastrofer både i fred och krig.

Hot och risker går ofta att förebygga om en olycka eller kris ändå inträffar, kan kunskap vara skillnaden mellan just kris och katastrof.