Civilförsvarsförening Kungsör

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Kungsör!

Vi är en av de fem civilförsvarsföreningarna i Västmanland.

I vår kommun är det många personer som har valt att engagera sig hos oss och i de frågor som vi arbetar med; trygghet, säkerhet och överlevnad.

De senaste åren har vi ett samarbete med Kungsörs kommun. Vårt uppdrag är att rekrytera, organisera och utbilda frivilliga personer till Frivilliga Resursgruppen (FRG) Kungsör, en grupp som ska kunna stå till kommunens förfogande i samband med extraordinära händelser av sådan karaktär att kommunens ordinarie resurser inte räcker till.