Nya Instruktörer i Västernorrland

Västernorrland har 3 nya instruktörer i ”Din Säkerhet”.

Kontakta din Civilförsvarsförening om du vill ha gratis utbildning för din grupp/förening i

 • Hemberedskap
 • Säkrare seniorer
 • Säkrare med barn
 • Hjärt- lungräddning med hjärtstartare och Första hjälpen
instruktörer
instruktörer

Medelpad medlemsbrev maj

Ett medlemsbrev till medlemmar och intresserade i Civilförsvarsförbundet Medelpad.

2021-05-30-medlemsbrev

 

Håll ut och håll upp humöret!

Styrelsen i Medelpad

Medlemsbrev Civil Medelpad mars-21

Bäste medlem

 
Dags igen för ett medlemsbrev, det första efter årsmötet.
Hämta lite fika, almanackan och sätt dig bekvämt till rätta så kommer här ett riktigt matigt medlemsbrev.
 
Till att börja med vill bjuda dig att delta i våra webbinarier på temat ”Din trygghet” jämna veckor kl. 19:00.
Länkar till webbinarierna: https://civil.se/vasternorrland/medelpad/event/

För det andra så bifogar vi en inbjudan till en webbföreläsning den 29/4 kl. 19:00.
Matberedskap vid skogsbränderna 2019
En mycket intressant och matnyttig föreläsning som du kan anmäla dig till senast den 22/4 på 
medelpad@civil2.se.
Se bilaga i mejlet.
 
Om du kan och vill engagera dig lite mer så finns det möjlighet att göra en intresseanmälan
till att utbilda dig till Instruktör för ” Din Trygghet”.
Vi behöver fler som hjälper till med att säkerhetsmedvetna vår befolkning.
Du kan läsa mer om det här: https://civil.se/instruktorsutbildning-din-trygghet/
 
Som medlem i Civilförsvarsförbundet har du möjlighet att delta i utbildningar som anordnas av
andra frivilliga försvarsorganisationer.
Du hittar länkar till deras hemsidor här: 
https://www.frivilligutbildning.se/alla-utbildningar/
 
Så en uppmaning.
Bli en resurs i FRG Medelpad!
Vi söker fler som kan och vill engagera sig i vår frivilliga resursgrupp.
Här hittar du information om
 och möjlighet att anmäla intresse för FRG.
https://civil.se/frg/

Som avslut på detta medlemsbrev så vill vi ta chansen att presentera den nya styrelsen:

 
Ordförande / FRG ansvarig
Patrik Norberg, Timrå

Kassör
Preethi Huczkowski, Kvissleby
 
Sekreterare
Lena Funseth Norberg, Sundsvall
 
Vice ordförande / webbansvarig / FRG-ansvarig
Mattias Thuresson, Sundsvall
 
Ledamot
Kristina Larsson
 
Ledamot
Per-David Wennberg, Ånge
 
1:e Suppleant
Jan Sjöberg, Bergeforsen
 
2:e Suppleant
Jeanette Nordin, Timrå
 
Styrelsen har redan haft sitt första möte och har redan tagit några belsut.
Ett av dem är att vi kommer att ordna med en medlemsvärvartävling.
Ett annat är att vi skall försöka ordna med en träff för medlemmar i juni.
Ytterligare ett antal beslut har tagits men mer om dessa i nästa medlemsbrev.
 
Har du frågor eller förslag till styrelsen så är du välkommen med dessa till:
medelpad@civil2.se

Bästa hälsningar
Styrelsen

Webbinarier med tema ”Din Trygghet”, FRG och Civilförsvarsförbundet.

Välkommen att delta i en serie webinarier om Civilförsvarsförbundet och FRG.

Du kan läsa mer om det här: https://civil.se/kurser/din-trygghet/

Du som är intresserad av FRG kan läsa mer här: https://civil.se/frg/

Kurser:

25/2 FRG, Frivilliga Resursgruppen

11/3 Hemberedskap

25/3 Hemberedskap, fördjupning

8/4 Allmän brandkunskap

22/4 Allmän Brandkunskap, fördjupning

6/5 FRG, Frivilliga Resursgruppen

20/5 Om Civilförsvarsförbundet

3/6 Säkrare tillsammans med barn

17/6 Säkrare seniorer

 

Ingen föranmälan behövs.

 

Möteslänk: https://meet.google.com/xwm-yrxg-fej

Välkommen!

Medlemsbrev Medelpad

Bäste Medlem

I detta medlemsbrev ska jag kort berätta om föreningsåret som (nästan) inte blev av och vad som är på gång nu i början av 2021.
2020 året som inte blev…
Ni som läst den årsplanering som var föreslagen för 2020 minns att vi hade stora planer på att komma igång med mycken föreningsverksamhet.
Vi hade planerat för gemensamma aktiviteter och övningar samt en hel del utbildning. Mycket av det har vi inte kunnat genomföra på
grund av de restriktioner som vi fått leva med på grund av Covid-19.

Det vi har gjort är att genomföra ett antal webbutbildningar samt haft en trevlig, corona-säker, träff vid Dansbanan på Norra berget.
Styrelsen har arbetat  på och hållit större delen av sina möten via webben.

Värt att nämna är att vi under 2020 lyckats med att starta upp en FRG i Sundsvall.
Den 16:e april 2020 så slöt vi ett avtal med Sundsvalls kommun om att vår förening skulle ta ansvaret för att utveckla en FRG.
Det som hände efter det är helt enastående, vi lyckades med att engagera ett 40-tal personer från olika FFO:er, frivilliga försvarsorganisationer,
till att utbilda sig och delta i det uppdrag som vi fick från kommunen.
Till dags dato så har 14 personer genomfört en komplett FRG-resursutbildning samt att 22 personer har påbörjat densamma.
Jag kan glatt konstatera att 22 av alla 39 FRG:are som utgör FRG Sundsvall* är medlemmar i vår civilförsvarsförening, dvs lite fler än hälften.

För dig som inte hängt med i alla turer så kan vi berätta att vi har utfört ett stort och viktigt arbete åt kommunen och för alla de som tvingats till att
ofrivilligt sitta i karantän. Vi har levererat tusentals matkassar och gjort ett stort antal medicin leveranser.
Vi har bara fått beröm av kommunen och av alla dem vi hjälpt och det känns fantastiskt bra.
Vad händer nu då?
Vad som hänt hittills i år är att vår förening fått förnyat förtroende att förvalta en FRG. En FRG för hela Medelpad.
I denna FRG så ingår Sundsvall, Timrå och Ånge kommun samt Räddningstjänstförbundet i Medelpad.
Det innebär att vi kommer att ansvara för att utbilda alla som vill bli en resurs i FRG Medelpad.
Vi kommer de 25:e februari kl. 19:00 hålla ett webbinarium där vi informerar om vad ett engagemang i FRG innebär
för dig som person och hur det gör samhället bättre rustad inför extraordinära händelser.
Aktiviteter
Föreningens aktiviteter kommer så snart det är möjligt att återupptas med utbildningar, övningar, föreläsningar, mm.
Vi kommer börja med att hålla webbinarier jämna veckor på torsdagskvällar med start kl. 19:00.
Första webbinaret blir den 25 februari där kommer vi att prata om FRG, Frivilliga Resursgruppen.
Vi kommer skicka ut en inbjudan till de webbinarierna via mejl.

Inbjudan till Årsmöte för Civilförsvarsförbundet Medelpad
 
Årsmötet kommer att hållas via webben den 17:e mars kl.18:00.
Länk till årsmötet, dagordningen och årsmöteshandlingar kommer att mejlas ut senast senast den 10:e mars.

Vi påminner er om att sista datum för att inkomma med motioner är den 2021 02 16.
Dessa mejlas till: medelpad@civil2.se eller med post till:
Civilförsvarsförbundet Medelpad
c/o Patrik Norberg
Daggvägen 27
86143 Sörberge

Uppskattning är alltid trevligt

img_0732Detta lilla tack publicerades i Sundsvalls Tidning (10/12). FRG har hanterat mat- och medicininköp sedan april och vi ser en stadig ökning av behovet.

Ett stort tack till alla våra FRG-are som träget fortsätter att leverera.

 

Inställda medlemsaktiviteter 2020

Med tanke på våra medlemmars hälsa och den stegrande smittspridningen i landet och även i vår kommun har vi valt att ställa in medlemsaktiviteter som kräver fysisk närvaro. Ett uppmuntrande och uppskattat julmingel och vår inventeringsdag i förrådet får senareläggas.

Vi ser med oro hur smittspridningen tar fart och hur folksamlingar i affärer och shoppingcenter ökar. Även på restauranger och krogar ökar trängseln med större smittspridning som följd.

Vi vill uppmana alla medlemmar som är aktiva i någon FFO att ta extra ansvar för en begränsad smittspridning. De lokala restriktioner som finns om begränsat umgänge måste upprätthållas. Även vi i Sundsvall kan anamma dessa restriktioner redan nu. Vi behöver inte vänta!

– Undvik att träffa andra än din omedelbara familj

– Håll extra hårt på hygien. Tvätta händer och tänk på hur smitta kan spridas.

– Kan ditt inköp vänta? Vänta då med den handlingen.

– Handla det du måste ha och lämna sedan butiken direkt.

 

FRG Sundsvall ser samtidigt ett ökat behov av våra tjänster som matleveranser och apoteksärenden, även om restriktionerna lättat för vår målgrupp. Låt oss nu hålla oss friska så vi kan hjälpa de som behöver vår hjälp!

Vi är oerhört stolta över våra medlemmar i Civilförsvarsförbundet och alla ansvarstagande kollegor i Frivilligorganisationerna i vår närhet. Det är nu vi visar vårt samhällsansvar och vår vilja att stödja ett samhälle i kris.

 

Tillsammans klarar vi detta!

Håll ut – Håll avstånd – Håll handhygienen

 

Nytt datum för Årsmöte CFF Medelpad 23/7

Kallelse till Årsmöte för Civilförsvarsförbundet Medelpad

På grund av Covid19-Pandemin så valde vi att inte hålla vårt årsmöte på utsatt datum.

Datum för årsmötet är 2020-07-23 kl. 19:00.
Plats för mötet är via webben: https://meet.google.com/hpn-zcmc-bkr
Klicka på länken ovan för att gå med i mötet.

Dagordning och möteshandlingar kommer skickas ut via mejl.

För att kunna delta på årsmötet måste du ha tillgång till följande:

 • Internetuppkoppling. om du använder dig av mobiltelefon bör den vara ansluten till wifi.
 • Dator med mikrofon och högtalare eller hörlurar med mikrofon. Webbkamera om du önskar delta med bild.
  eller
  mobiltelefon, helst med hörlurar och mikrofon.
 • Installerat appen Google Meet på din mobiltelefon

För att kunna genomföra mötet på bästa sätt bör du sitta på en ostörd plats och ha papper, penna och lite fika tillgängligt.
Se till att din laptop eller mobiltelefon är laddad och att du har en laddare till hands utifall.
Ansluta ca 5-10 minuter innan mötet startar.

Vi kommer genomföra några övningstillfällen där ni kan få öva på att använda denna mötestekniken innan årsmötet.
Vi kommer att meddela dessa tider för dessa tillfällen inom kort via SMS.

Frågor och funderingar kan du endera mejla till medelpad@civil2.se eller ring 076-776 50 04.

FRG Sundsvall levererar

FRG Sundsvall levererar

Varje vardag levererar vi matkassar och ibland medicin till personer i riskgrupp på uppdrag av kommunen.

Här kommer några bilder från fredagens team.

frg-matpack pom-frg

FRG Sundsvall startat

Vi är stolta och glada att kunna presentera ytterligare ett FRG på Sverigekartan.

Rekrytering av FRG medlemmar och ledare är i full gång. Utbildningen av dessa kommer att starta omedelbart.

 

Första uppdraget är redan utlagt.

Det handlar om packning av matkassar som kommunen får in från äldre och riskgrupper som inte har möjlighet att ordna detta själva eller har egna sociala nätverk.

Följ gärna oss på Facebook

https://www.facebook.com/cffmedelpad

https://www.facebook.com/frgsundsvall

 

Är du intresserad av FRG Sundsvall kan du anmäla ditt intresse till

https://civil.se/frg/intresseanmalan/

Eller direkt till CFF Medelpad Patrik Norberg 076-776 50 04