FRG Grundutbildning 23-25/9 2022

Vill du engagera dig i Frivilliga Resursgruppen så startar vi en intensivutbildning helgen 23-25 september med avslutande övning den 1/10. Utbildningen hålls hos Räddningstjänstens övningsanläggning i Fillan, Sundsvall

Arrangörer är FRG Medelpad men om du vill tillhöra en annan FRG så går det bra att gå utbildningen med oss. Kontakta FRG ansvarig i din kommun för att bekräfta deltagande.

Har du frågor är du välkommen att kontakta FRG Medelpad på medelpad@civil2.se

Läs mer om FRG på denna länk