Medlemsbrev Medelpad

Bäste Medlem

I detta medlemsbrev ska jag kort berätta om föreningsåret som (nästan) inte blev av och vad som är på gång nu i början av 2021.
2020 året som inte blev…
Ni som läst den årsplanering som var föreslagen för 2020 minns att vi hade stora planer på att komma igång med mycken föreningsverksamhet.
Vi hade planerat för gemensamma aktiviteter och övningar samt en hel del utbildning. Mycket av det har vi inte kunnat genomföra på
grund av de restriktioner som vi fått leva med på grund av Covid-19.

Det vi har gjort är att genomföra ett antal webbutbildningar samt haft en trevlig, corona-säker, träff vid Dansbanan på Norra berget.
Styrelsen har arbetat  på och hållit större delen av sina möten via webben.

Värt att nämna är att vi under 2020 lyckats med att starta upp en FRG i Sundsvall.
Den 16:e april 2020 så slöt vi ett avtal med Sundsvalls kommun om att vår förening skulle ta ansvaret för att utveckla en FRG.
Det som hände efter det är helt enastående, vi lyckades med att engagera ett 40-tal personer från olika FFO:er, frivilliga försvarsorganisationer,
till att utbilda sig och delta i det uppdrag som vi fick från kommunen.
Till dags dato så har 14 personer genomfört en komplett FRG-resursutbildning samt att 22 personer har påbörjat densamma.
Jag kan glatt konstatera att 22 av alla 39 FRG:are som utgör FRG Sundsvall* är medlemmar i vår civilförsvarsförening, dvs lite fler än hälften.

För dig som inte hängt med i alla turer så kan vi berätta att vi har utfört ett stort och viktigt arbete åt kommunen och för alla de som tvingats till att
ofrivilligt sitta i karantän. Vi har levererat tusentals matkassar och gjort ett stort antal medicin leveranser.
Vi har bara fått beröm av kommunen och av alla dem vi hjälpt och det känns fantastiskt bra.
Vad händer nu då?
Vad som hänt hittills i år är att vår förening fått förnyat förtroende att förvalta en FRG. En FRG för hela Medelpad.
I denna FRG så ingår Sundsvall, Timrå och Ånge kommun samt Räddningstjänstförbundet i Medelpad.
Det innebär att vi kommer att ansvara för att utbilda alla som vill bli en resurs i FRG Medelpad.
Vi kommer de 25:e februari kl. 19:00 hålla ett webbinarium där vi informerar om vad ett engagemang i FRG innebär
för dig som person och hur det gör samhället bättre rustad inför extraordinära händelser.
Aktiviteter
Föreningens aktiviteter kommer så snart det är möjligt att återupptas med utbildningar, övningar, föreläsningar, mm.
Vi kommer börja med att hålla webbinarier jämna veckor på torsdagskvällar med start kl. 19:00.
Första webbinaret blir den 25 februari där kommer vi att prata om FRG, Frivilliga Resursgruppen.
Vi kommer skicka ut en inbjudan till de webbinarierna via mejl.

Inbjudan till Årsmöte för Civilförsvarsförbundet Medelpad
 
Årsmötet kommer att hållas via webben den 17:e mars kl.18:00.
Länk till årsmötet, dagordningen och årsmöteshandlingar kommer att mejlas ut senast senast den 10:e mars.

Vi påminner er om att sista datum för att inkomma med motioner är den 2021 02 16.
Dessa mejlas till: medelpad@civil2.se eller med post till:
Civilförsvarsförbundet Medelpad
c/o Patrik Norberg
Daggvägen 27
86143 Sörberge