Inställda medlemsaktiviteter 2020

Med tanke på våra medlemmars hälsa och den stegrande smittspridningen i landet och även i vår kommun har vi valt att ställa in medlemsaktiviteter som kräver fysisk närvaro. Ett uppmuntrande och uppskattat julmingel och vår inventeringsdag i förrådet får senareläggas.

Vi ser med oro hur smittspridningen tar fart och hur folksamlingar i affärer och shoppingcenter ökar. Även på restauranger och krogar ökar trängseln med större smittspridning som följd.

Vi vill uppmana alla medlemmar som är aktiva i någon FFO att ta extra ansvar för en begränsad smittspridning. De lokala restriktioner som finns om begränsat umgänge måste upprätthållas. Även vi i Sundsvall kan anamma dessa restriktioner redan nu. Vi behöver inte vänta!

– Undvik att träffa andra än din omedelbara familj

– Håll extra hårt på hygien. Tvätta händer och tänk på hur smitta kan spridas.

– Kan ditt inköp vänta? Vänta då med den handlingen.

– Handla det du måste ha och lämna sedan butiken direkt.

 

FRG Sundsvall ser samtidigt ett ökat behov av våra tjänster som matleveranser och apoteksärenden, även om restriktionerna lättat för vår målgrupp. Låt oss nu hålla oss friska så vi kan hjälpa de som behöver vår hjälp!

Vi är oerhört stolta över våra medlemmar i Civilförsvarsförbundet och alla ansvarstagande kollegor i Frivilligorganisationerna i vår närhet. Det är nu vi visar vårt samhällsansvar och vår vilja att stödja ett samhälle i kris.

 

Tillsammans klarar vi detta!

Håll ut – Håll avstånd – Håll handhygienen