Civilförsvarsförening Vännäs

Välkommen till Vännäs civilförsvarsförening

 


 

Är du också intresserad av att ingå i Vännäs kommuns frivilliga resursgrupp (FRG)? Kolla då in detta!
Eller kontakta FRG-ansvarige Tommy Bolme på telefon
0935-220 80 eller Lena Ekvall på telefon 070-289 34 74.

 


Bli medlem hos oss innan det händer!

Civilförsvarsförbundet arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad.

Vår viktigaste uppgift är att förmedla kunskap om hur du klarar dig när en samhällsstörning uppstår, när sådant som blivit självklart i samhället inte längre fungerar. Till exempel vid ett elavbrott eller när dricksvattnet förorenas. Eller då man blir isolerad under en snöstorm. Eller hamnar i en nödsituation ute i naturen.

Du hittar oss på 300 platser runt om i Sverige där vi har lokalföreningar som kan arrangera kurser och ge dig information. Hjälp med att sprida kunskap och skapa trygghet får vi också genom våra 23 000 medlemmar. Många av dem med värdefull erfarenhet av hur man löser problem i krissituationer.

Är du intresserad av en kurs eller att bli medlem?
Kontakta Lena Ekvall, elldrate@gmail.com alt 070-289 34 74 eller Carina Wiro, carina.wiro@civil.se alt 070-218 06 68.