Om Att Handla Åt Riskgruppen

  Har intervjuat en utav våra frivilliga som hjälper personer som är i riskgruppen i  Covid-19 pandemin.  Och så här tycker hon att det är.    1.Hur många handlar du åt på en vecka? Åt fyra handlar jag varje vecka, ytterligare fem blir cirka varannan varje vecka och så har jag haft nån enstaka däremellan.   2. Vad handlar du mest utav? Är det mest mat, eller? Det är i princip mat, och annat som finns i matbutiker, typ tvättmedel […]

Läs mer… from Om Att Handla Åt Riskgruppen

Förlängt uppdrag

Riskgruppen i våra kommuner fortsätter att vilja ha hjälp.  Kommunerna anser att hjälpen behövs och självklart hjälper FRG till. Och nu är avtalet förlängt till sista mars. Sedan får vi se hur det blir längre fram.    Till journumret 076-843 73 23 ringer den som behöver hjälp.     ________________________________________________________________________ […]

Läs mer… from Förlängt uppdrag

Information om Covid-19 inkl. länkar

    Information från MSB     Hej FFO! En särskilt viktig uppgift för att hantera Corona pandemin är att information från berörda myndigheter når ut till befolkningen, inte minst till vissa målgrupper som riskgrupperna.  MSB har fått ett regeringsuppdrag att skyndsamt och samordnat nå ut med information i hela samhället om hur vi tillsammans kan bromsa smittspridningen. Till båda satsningarna på frivilligstöd till kommunerna och inom ramen för samordningsfunktionen hör därför att hjälpa till som bärare av information från […]

Läs mer… from Information om Covid-19 inkl. länkar