Sammanfattning av Aktiviteter 2020

 

Kommer nu lägg upp lite information angående våra aktiviteter under det gångna och annorlunda året 2020.

Det var ju ett speciellt år för alla.

 

HJÄLPA RISKGRUPPER

FRG har haft huvudansvaret för att samordna assistans till personer i riskgrupper, personer som

behöver hjälp med att handla mat och medicin.

Till journumret 076-843 73 23 ringer den som behöver hjälp.

Den som har jourtelefonen tar emot samtalet och kontaktar en person som anmält att hen hjälp till.

Information om numret finns på kommunernas hemsidor.

Till och med 29 december hade vi utfört 4 400 livsmedelsleveranser, 150 apoteksärenden och ett

hundratal postärenden. 17 FRG-medlemmar och drygt 40 frivilliga har utfört uppdragen som varit till

stor glädje och nytta för dem som behövt hjälpen. De har utfört uppdrag i drygt 12 000 timmar.

Stort tack till alla dem som hjälper till.

Uppdraget fortsätter till och med februari och vi behöver fler som kan hjälpa till att handla.

 

 

FRG, ATV & STABS ÖVNING

Eftersök- och stabsövning 24 oktober

24 oktober i regn och rusk, genomfördes en övning i och runt om vår lokal vid flygfältet. Vi övade

30-minutersmetoden, stabsarbete, matlagning i fältköket, akutgrupp och eftersök. Dagen började med

en genomgång av polisen och av övningsledare Kjell-Åke Karlsson. Kaffe och fralla serverades.

ATV-gruppen, 7 medlemmar, 3 aspiranter och 4 fyrhjulingar fick i uppdrag att leta efter försvunna personer.

I en övning fann de en avliden person och i den andra fann de en person med ett brutet ben. Terrängfordon körde ut

akutgruppen till den skadade personen och de såg sedan till att den skadade kom till civillokalen.

Till lunch serverades det pyttipanna med stekt ägg och rödbetor, tillagat i fältköket.

Efter övningarna gjordes en utvärdering av deltagare, övningsledare Kjell-Åke Karlsson och ordförande

Lennart Svensson. Omdömet var positivt trots det idoga regnandet. Deltagarna efterfrågade fler tillfällen

att öva terrängkörning, samarbete, eftersök och stabsarbete.

En utförligare beskrivning av övningen finns i civillokalen.

Den är sammanställd av Kjell-Åke Karlsson.

 

Julkort

Av MSB fick Civilförsvarsförbundet uppdraget att sprida information för att minska smittspridningen

av covid-19. Specialdesignade julkort Håll i och håll ut i jul, hade tagits fram för ändamålet.

Men tyvärr pga ökad smittspridning kunde vi inte stå personligen och dela ut korten.

De fick istället ställas ut i olika affärer i de 4 ko

 

 

Vakter vi dammen i Arvika

Den 15 december blev vi anlitade av Arvika kommun, som parkeringsvakter. Det var i samband med att

kommunen testade vattenpumparna vid översvämningsskyddet i Kyrkviken.

2 personer vaktade på förmiddagen och två på eftermiddagen.

1 – 3 januari fick vi samma uppdrag då Arvika kommun fick då använda

vattenpumparna på ”riktigt”, för att sänka vattennivån i Kyrkviken. Samma bemanning som den 15

december – två personer på förmiddagarna och två på eftermiddagarna.

 

 

 

Vår lokal – Civil lokalen

Vår lokal vid flygfältet i Arvika är nu i ordning för sammanträden, kurser och uthyrning. Under hösten har

det varit arbetsdagar där deltagare bland annat tillägg isolerat vinden mm.

Mer info om Civillokalen kommer senare!