FRG Grundutbildning

Västra Värmlands Civilförsvarsförbund

utbildar Frivilliga Resursgrupper, FRG, för Arvika Eda Säffle och Årjängs kommun

Grundutbildningen är på totalt 36 timmar och omfattar:

– Kommunkunskap
– Första Hjälpen – Hjärt- o lungräddning
– Brandkunskap
– Krishantering
– Vårt sårbara samhälle
– Information vid kriser mm.

All utbildning går ut på att kommunerna skall kunna använda dessa personer som en extra resurs vid en eventuell

extraordinär händelse i kommunen, t.ex. långvariga strömavbrott, översvämningar, evakueringar mm.

FÖR MER INFORMATION OM FRG: frgbroschyren.pdf
eller kontakta:

Kristina Kildén, FRG-ansvarig
kristina.kilden@civil2.se

_________________________________________________________________