FRG Västra Värmland

 

 

 nedladdning

 

 

 

 

 

 

Frivilliga Resursgruppen, FRG, är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 

Vi står beredd att bidra när samhället drabbas av kris och påfrestningar. FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. Alla FRG-resurser är utbildade, övade och kvalitetssäkrade genom Sveriges Civilförsvarsförbund.

Vi bidrar till att lösa både praktiska och administrativa uppgifter.

 

De personer som finns med i Västra Värmlands FRG har en bred kunskap.

 

Vi är idag ca. 75 grundutbildade FRG:are. 

 

9 st är utbildade Ledare

4 st är utbildade Ansvariga

 

Vi kan tex fungera som en stab, pumpa vatten, eftersöka med vår ATV grupp, även hjälpa till på vatten med vår Båtgruppen.

Samt transportera där det är svårt att ta sig fram med vanliga fordon ex vid snöstorm, storm mm med vår TGB11.

Vi har egna bensindrivna länspumpar som klarar 1200 l/min, en bandvagn 206 från försvaret som klarar att

transportera 16 pers. inkl. förare (bår utrustad) samt 2 terrängbilar med plats för 7 personer också är från försvaret. 

Vi har även stort fältkök som man klarar att laga/värma, mat åt många.

 

FRG Film –  från oss här i Västra Värmland

 

FRG Film – nationell för hela Sverige