Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet är en plattform för dig som vill engagera dig i den svenska krisberedskapen.

Genom att gå våra utbildningar och ta del av vår information i olika kanaler utökar du dina egna kunskaper och minskar din sårbarhet vid kriser i samhället.

Blir du medlem hos oss väljer du själv om du vill vara med och aktivt arbeta med olika insatser och delta i utbildningar eller bara vara med och stödja verksamheten. 

I båda fallen är du med och bidrar
till att vardagen blir lite tryggare i Sverige.

 

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället.

Sedan starten är Civilförsvarsförbundet en civil del av den svenska krisberedskapen.

 

Civilförsvarsförbundets verksamhet: 

Opinionsbildning och annat påverkansarbete för ett säkrare samhälle till vardags och vid kris. Vi deltar i debatten och är också engagerade i flera organisationer som – idéburna organisationer med social inriktning, Svenska rådet för hjärt- lungräddning och Centralförbundet Folk och Försvar, samt deltar i Frivilliga Försvarsorganisationers samarbetskommittén, FOS. 

 

Vi arbetar med följande…

Information till medborgarna

Målgruppsanpassade kurser, i hur man själv förebygger, förbereder och hanterar utsatta lägen och kriser

Kurser i första hjälpenhjärt- lungräddningkrisstöd med mera.

Information om och utplaceringar av hjärtstartare utanför sjukvården för ett hjärtsäkrare Sverige

Utbildar och utvecklar frivilliga förstärkningsresurser: 

Frivilliga Resursgruppen (FRG), Akutgruppen och Eftersöksgrupper. 

 

Medlemskapet i Civilförsvarsförbundet ger möjlighet till personlig utveckling och utökad kompetens.
Det är också ett uttryck för samhälleligt ansvarstagande: genom att hjälpa varandra hjälper vi oss själva.

Läs mer Här om hur du blir medlem

 

Civilförsvarsförbundet har stor lokal förankring med lokalföreningar som omfattar cirka 200 kommuner.
Verksamheten vilar på vår värdegrund om bland annat ansvarstagande och respekt för varandra.
Alla kan vara med oavsett könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etnisk och religiös bakgrund med mera.