Medlems Information

 

VÄLKOMMEN

Hos oss blir du medlem direkt i Västra Värmlands Civilförsvarsföreningen

Du får en massa fina medlemserbjudanden, rabatter i olika buitker runt om i våra kommuner, medlemskort, är du intresserad så får du självklart utbilding inom FRG – gratis. Och kan då få hjälpa till i kommunen mm.

Vi har även flera olika studiebesök, om året. Bra medlemspriser på div. överlevnadsprodukter osv. Medlemsträffar har vi också. De annonseras ut mest på vår sida på Facebook, om du söker på ”Medlemmar i Västra Värmlands Civilförsvarsförening. De träffarna är till för att just vi ska träffas och ha trevligt över en kopp kaffe och lära känna varandra. På de träffarna försöker anordna lite tema dagar alt. föreläsningar och hlr utb. – repeitioner mm.

De dagarna har vi förlagt till den första lördagen i månaden. Mellan kl. 11 – 14.

Känn dig bara välkommen och kom!

Som medlem betalar du antingen som enskild eller per familj.

Enskild Medlem: 200 kr /år

Familj: 300 kr /år

Betalningen sker genon bankgiro eller swisch.

Bankgiro: 5623-4966

Swich: 123 209 37 55

Viktig information som ska vara med:

Namn – Personnummer – Adress – Telefon – E-mail adress

Även vilken försvarsorganisation du är med i, om du inte är med eller vill bli medlem i Civilförsvarsföreningen i Västra Värmland.

Skicka informationen i ett mail till vår kassör, se nedan.

Varmt Välkomna!

Kassör

Börje Gegorsson