Var är hjärtstartaren?

År 2016 överlevde fem gånger fler svenskar ett plöts-
ligt hjärtstopp än år 2000. Hjärtstartaren mångdubblar
chansen att överleva för den som drabbas (hjart-lung-
fonden.se).

Bara en tredjedel av oss vet dock var närmaste hjärt-
startare finns, men du kan söka i Hjärtstartarregistret.
Alla som har en hjärtstartare kan registrera den där,
så fler liv kan räddas.

hjartstartare-civilforsvarsforbundet-vastra-varmland

Registera din hjärtstartare på Hjärtstartarregistret!

På Westlanda flygplats, i Civilförsvarsförbundet Västra
Värmland
s lokal finns nu en av dessa hjärtstartare. Den 
medfinansierades av Westra Wermlands Sparbank och
överlämnades officiellt under tisdagseftermiddagen.

wws-sponsrar-civilforsvarsforbundets-hjartstartare

Börje Georgsson (tv) och Lennart Svensson (th) tar
symboliskt emot den nya hjärtstartaren av Stig Olsson,
Westra Wermlands Sparbank.

Stig berättar att banken återinvesterar sitt överskott
genom att bland annat stötta lokala föreningar och
initiativ inom idrott, kultur och samhälle, för att bidra
till att göra bygden till en bättre plats. Sparbanken
själva har en hjärtstartare på vart och ett av sina sju
kontor. Alla anställda genomgår utbildning för att an-
vända den och en person på varje kontor är ansvarig
för att se över batterilivslängd och funktion.

Börje påpekar att just underhållet är viktigt att komma
ihåg, så man inte förlitar sig på en utrustning som inte
fungerar när det blir kritiskt. Behöver man hjälp med
den årliga besiktningen, kan Civilförsvarsförbundet
Västra Värmland bistå.

Lokalen vid flygfältet kommer att ställas i ordning till
en sk ”trygghetspunkt”, dit allmänheten kan ta sig om
en krissituation skulle uppstå i samhället. Man kan då
få den senaste informationen, krisstöd, vatten, värme,
el, enklare sjukvård och larmmöjligheter till polis, ambu-
lans och räddningstjänst. Civilförsvarsförbundet ska
även ha sin egen stabsplats här.

Hjärtstartaren kommer om inte förr, att tas i bruk vid
en utbildning i hjärt-lungräddning, redan den 1 feb.
Det är Akutgruppen inom Civilförsvarsförbundets
Värmlands-distrikt, som inleder men lokalen och ut-
rustningen står till förfogande för alla som vill hyra.