Var är hjärtstartaren?

År 2016 överlevde fem gånger fler svenskar ett plöts- ligt hjärtstopp än år 2000. Hjärtstartaren mångdubblar chansen att överleva för den som drabbas (hjart-lung- fonden.se). Bara en tredjedel av oss vet dock var närmaste hjärt- startare finns, men du kan söka i Hjärtstartarregistret. Alla som har en hjärtstartare kan registrera den där, så fler liv kan räddas. Registera din hjärtstartare på Hjärtstartarregistret! På Westlanda flygplats, i Civilförsvarsförbundet Västra Värmlands lokal finns nu en av dessa hjärtstartare. Den  medfinansierades av Westra Wermlands Sparbank och […]

Läs mer… from Var är hjärtstartaren?