Fyrhjuling i allmänhetens tjänst

image3

Trettio minuter efter polisens telefonsamtal till Nisse Johansen, är Civilförsvarsförbundets ATV-grupp på plats med sina fyrhjulingar vid eftersökets startpunkt. Polisen har gett direktiv om hur många fyrhjulingar som är önskvärda, att skiftgång kan bli aktuellt och att gruppens bandvagn och de två terrängbilarna TGB-11 kommer till användning för uppdraget. Ledaren för ATV-gruppen får polisens kartor och instruktioner för vilka områden som ska sökas av och skickar i sin tur ut ATV-gruppens patruller om två och två personer till respektive område. Eftersöket kan börja.

bild10

Så kan det se ut när ett eftersök drar igång. En kedja av förberedelser har startat långt tidigare. Som medlem i en frivilligorganisation som Civilförsvarsförbundet och aktiv i hjälpinsatser går man en grundutbildning inom Frivilliga resursgruppen, som står för de akuta hjälpinsatserna. Utbildningen är gemensam för de 18 ideella föreningar som tillsammans bildar Frivilliga resursgruppen (FRG), som förutom Civilförsvarsförbundet t ex kan vara Röda korset, Brukshundsklubben, Bilkårers riksförbund, m fl. I FRG-gruppens utbildning ingår information om olika typer av eftersök, hjärt- och lungräddning, kriskommunikation, livsmedelshantering, m m. Nisse tycker att utbildningarna har gett mycket, både för hur man hjälper andra men också för egen utveckling. De som har gått utbildningen och har tillgång till fyrhjuling, kan sedan delta i ATV-gruppens hjälpinsatser. Även andra uppdrag än eftersök kan bli aktuella vid stormar eller andra väderrelaterade problem, om mat behöver köras ut till personer som strandats på otillgängliga platser. Vid skogsbränder kan man hjälpa till med transport av slangar och annat material som underlättar för räddningstjänsten. Om någon av de andra frivilligorganisationerna inom FRG behöver hjälp med transporter, kan det hända att de också kontaktar ATV-gruppen, berättar Nisse.

20131014 005Värmland är ett stort distrikt att jobba med, så fler aktiva är alltid välkomna för att göra insatserna effektivare. Man får kortare inställelsetid och har bättre lokalkännedom i närområdet. Idag är det tre personer som turas om att ha telefonjour för hela länet och de ringer i sin tur in de som kan delta vid varje tillfälle. “Vi har en bra dialog med polisen,” berättar Nisse. “Den jourhavande följer polisens information på sociala media och tar kontakt med dem om man tror att en hjälpinsats kan bli aktuell. Ofta kan det vara en viss väntetid från informationen i sociala kanaler tills det officiella beslutet om eftersök meddelas och den tiden använder vi till att förvarna resten av ATV-gruppen om att göra sig beredda med kläder och mat för ett antal timmar utomhus och att lasta sin fyrhjuling.”

Är man intresserad av att göra en insats, kan man kontakta Civilförsvarsförbundet i Arvika-Eda eller ATV-gruppen direkt. Vill man pröva på att köra tillsammans, så hålls några övningsträffar 2-3 gånger per år, för att skapa eller upprätthålla körvana ihop med sin patrullkamrat.