Distrikt Uppsala län

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen! De två distrikten Uppsala och Västmanland har gått samman och heter nu Norra Mälardalen.

Civilförsvarsförbundet är en ideell, medlemsburen, organisation för säkerhet till vardags och vid kris.

Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa.

Civilförsvarsförbundet Arboga
E-post: stigroland.ericsson@telia.com

Civilförsvarsförbundet Hallstahammar
E-post: hallstahammar@civil2.se

Civilförsvarsförbundet Kungsör
E-post: 0227.12427@telia.com

Civilförsvarsförbundet Köping
E-post: allis.kivela@hotmail.com

Civilförsvarsförbundet Sala-Heby
E-post: per.rickman@telia.com

Civilförsvarsförbundet Uppsala
E-post: er45@spray.se

Civilförsvarsförbundet Västerås

Kontakta oss

Viceordförande

Bo Ljungblom

Uppdrag: FRG-ansvarig (F), FRG-ledare (F), FRG-utvärderare (F), Hjärtstartare (F), Instruktör (F), Instruktör Civil AB (F), Instruktör FRG (D), Kvalitetssäkrare FRG (D), Ordförande (F), Viceordförande (D), Webbansvarig (F), Instruktör 2:6 (F)

Ordförande

Pär Rickman

Instruktörer

Stig Ericsson

Cia Holmberg

Jan Lindberg

Bo Ljungblom

Ulf Fred Mårtenström

Per Rickman

Karin Sandberg,

Patrik Svensson

Annette Westerberg

Mats Öhgren

Åke Eriksson