Farligt gods

Farligt gods

Vad betyder skylten på transportfordon?

Skylt för farligt godsFordon som transporterar styckegods ska ha onumrerade skyltar både fram och bak. Gäller även släp som står uppställt.

 

Skylt för farligt styckegodsKollina i lasten ska märkas med etiketter för olika farlighetsklasser – explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor med flera.

 

Sifferskylt för farligt godsTank- och bulkfordon ska ha en numrerad skylt. Sifferkoden i det övre fältet – farlighetsnumret – består av två eller tre siffror. Den första siffran visar den dominerande faran och vilken klass ämnet tillhör. Om andra siffran är 0 har ämnet bara en farlig egenskap. Första och andra siffran samma innebär i allmänhet förstärkt fara.

Skylt för gods som kräver viss temperaturFordon och tankar som transporterar vissa ämnen med förhöjd temperatur, ska även förses med detta märke.

 

Läs mer på MSB:s (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) webbplats


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se