Elda säkert på tomten

Elda säkert på tomten

Med vårvärme och snösmältning ökar risken för gräsbränder. Torrt fjolårsgräs brinner bra och det kan gå fort, särskilt om det blåser mycket. Kontrollera vilka regler för eldning som gäller där du bor. I en del kommuner är det bara tillåtet att elda vissa veckor på året.

 1. Ta inga risker när du eldar i din trädgård!
 2. Se till att du kan släcka!
 3. Lämna aldrig elden utan bevakning!

Tips för utomhuseldare:

 • Kontrollera att du har fungerande släckutrustning: ett vattenförråd, slang och spadar, ruskor, krattor och liknande.
 • Passa elden hela tiden. De som vaktar ska kunna använda släckutrustningen och ha
  mobiltelefon så att de kan larma 112 om något händer.
 • Placera elden så att inte byggnader, fordon eller växande gröda kan komma till skada.
 • Vattna mycket kring den yta som ska brännas.
 • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och
  gasflaskor ska lämnas in till kommunens miljöstationer.
 • Elda inte upp allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och
  spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
 • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar.
 • Häll vatten över eller täck askhögen med jord. Kontrollera platsen efter några timmar.
 • Är du osäker ring till räddningstjänsten och be om råd.

 

På MSB:s webbplats finns även kartor över brandriskprognoser.


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se