Brandförsvarets dag 20 september 2015

Tyvärr har Vaxholms civilförsvarsförening fått förhinder och kommer inte att kunna delta under Storstockholms brandförsvars arrangemang ”Öppet hus” den 20 september 2015.

Vi önskar Vaxholms brandstation en lyckosam ”Öppet hus” med många besökare!

brandsläckare maj 2015