Gör en livsviktig insats – registrera dig som SMSlivräddare!

Du kan nu registrera dig som SMSlivräddare på hemsidan för SMSlivräddare www.smslivraddare.se. Där kan du även läsa mer om SMSlivräddare.

Flera SMSlivräddare kallas om möjligt vid ett plötsligt hjärtstopp. En eller flera får i uppdrag att hämta hjärtstartare och några andra får i uppdrag att springa direkt till den hjärtsjuke för att starta hjärt-lungräddning. Du följer de instruktioner du får i SMS:et.

Gör en livsviktig insats – registrera dig som SMSlivräddare!