Nystart för föreningen

Hej alla medlemmar i Stockholms Civilförsvarsförening.

Sent omsider så blev det en ny styrelse vald på föreningsstämman nov 11 2015. Undertecknad blev vald som ordförande och Henrik Angel, Inger Carlsson och Isak Kronberg valdes till ledamöter. Vi är valda fram till nästa ordinarie föreningsstämma 17 mars 2016 kl. 18.30.

Själv är jag ganska ny medlem i Civilförsvarsförbundet och tillhör nu Stockholm då Lidingöföreningen har hamnat i dvala. Mina tidigare föreningsmeriter är styrelsearbete bland annat i Lidingö lottakår, Rotary och Marinsällskapet Göteborg. Har också varit vald revisor i flertal föreningar. Har haft militärt avtal i många år som förplägnadslotta samt gjort FN-tjänst. Det som idag ligger mig närmast om hjärtat att satsa på inom det civila försvaret är FRG, Frivilliga ResursGrupper. Att utbilda ”vanliga” människor så de känner sig trygga i händelse av kris och kunna vara en resurs i hjälparbetet är viktigt. Man vet aldrig vad som kan hända.

Då startsträckan blev lite kort för oss att anordna den traditionella julglöggen så har vi bytt ut den till en Nystart 2016 istället, datum är satt till jan 24 kl. 14.00, lokal och innehåll meddelas senare.

I februari kommer f.d. Lidingö lottakår bjuda in oss till en ”Sköt-dig-själv” kurs, platserna är begränsade och mer information kommer när datum är satt.

Som vanligt är lättaste vägen att få löpande information är att meddela sin e-mail-adress, har man ingen e-mail så kan man lämna sitt mobilnummer och istället få ett SMS på viktiga påminnelser. E-adressen/mobilnummer lämnas antingen till kansliet eller till mig, birgitta.olsen@telia.com/070 220 2599. Isak fortsätter med sitt strålande arbete på Facebook sök på Civilförsvarsförbundet Stockholm så hittar ni gruppen.

Vill på styrelsens vägnar önska en trevlig december och att vi får julfrid över julhelgerna.

Vid ”pennan”
Birgitta Olsen
Ordförande