Kallelse till föreningsstämma Stockholms civilförsvarsförening

På den ordinarie föreningsstämman i mars, tillstötte komplikationer som gjorde att delar av styrelsen avgick med omedelbar verkan och själva stämman inte avslutades, d.v.s. inget giltigt stämmoprotokoll finns.

Stockholms civilförsvarsförening är en av de största föreningarna i länet, och tillströmningen av nya medlemmar är i positiv riktning. Det är därför väldigt viktigt att en ny styrelse väljs så fort som möjligt. Några från den gamla styrelsen finns kvar men det behövs nya krafter. Stockholm står inför nya utmaningar bland annat att få igång Frivilliga resursgrupper i staden, och bl.a. genom flyktingströmmarna som ökar lavinartat, ökar också behovet av frivilligkrafter.

Därför kallar vi på distriktsnivå nu till denna stämma. Den kommer att genomföras onsdagen den 11/11 kl. 18:30 på Hartwickska huset Sankt Paulsgatan 39, Södermalm (t-bana Mariatorget). Mötet är i Stagneliusrummet, ingång från gården.

Det är oerhört viktigt att Ni medlemmar kommer och göt Er röst hörd, och eftersom det inte finns någon valberedning så vill vi att om du kan tänka dig att sitta i den nya styrelsen, meddelar detta på enklaste sätt via mail till anders.lundin@civil.se. Själva valprocessen sker då sedan på själva stämman.

Vi behöver er föranmälan om att Du kommer då någon slags förtäring kommer att serveras. Även anmälan gör via mail till anders.lundin@civil.se senast 4/11.

Distriktet kommer att stötta den nya styrelsen för att få igång verksamheten igen.

 

Välkomna till en viktig stämma

 

Anders Lundin

Verksamhetsledare

Mellersta Regionen