”Oroligheter i stadsmiljö” som PowerPoint

Den 26 november 2014 genomfördes en föreläsning om oroligheter i stadsmiljö. Föreläsningens innehål: 1) praktiska erfarenheter från nattvandringen i Älvsjö i samband med förortsbränderna som skedde maj 2013; 2) teoretisk genomgång av nödvärnsrätt; 3) råd och tips vid konflikthantering. Nu är PowerPoint presentation från föreläsningen är tillgänglig via internet.

PowerPoint presentation kan hittas här: http://samhallets-skydd.se/oroligheter-i-stadsmiljo/