Efter 13 månader avslutade FRG (Frivilliga Resursgruppen) i Haninge sitt Covid-uppdrag

I april 2020 aktiverades FRG i Haninge kommun. Uppdraget var främst att hjälpa personer i riskgruppen för svår covid-19-infektion med inköp av mat och nödvändiga dagligvaror.  Hjälpbehövande ”kunder” kunde varje dag ringa till ett kommunalt telefonnummer och kom då till en Kontaktpunkt för att få hjälp. Kontaktpunkten bemannades av ca 20 frivilliga, utbildade av FRG. Det kom in cirka 300 samtal och Kontaktpunkten hjälpte till och förmedlade ca 275 praktiska ärenden.

Under de första fyra månaderna lades hjälpbehovet ut avidentifierat på en Facebook-grupp för att den vägen hitta hjälpare. De ärenden som inte var praktiska handlade om stödsamtal, informationssamtal och hänvisningar. Det var totalt 17 frivilliga som utan ersättning hjälpte till praktiskt med inköp mm. En person utförde över 90 uppdrag, de flesta mellan 1 och 10 och några utförde mellan 20 och 30 uppdrag.

Alla ärenden följdes upp för att säkerställa att både ”kund” och hjälpare var nöjda.
Att hjälpen till personer i riskgrupp har varit mycket uppskattad går att läsa i uppföljningen. Många har varit ensamma och fått en social kontakt både med personerna som bemannat Kontaktpunkten och med hjälparna. En person som fått regelbunden hjälp ”tackar alla och tackar kommunen också”.