Kallelse till årsmöte

Medlemmar i Ekerö Civilförsvarsförening kallas till årsmöte

Lördagen 4 mars 2023 kl 17.00
i Wrangelska salen, Ekebyhovs slott

Alla årsmöteshandlingar finns nedan på den här sidan.

Vi kommer att bjuda på någon förtäring efter att mötet är avklarat.

Passa på tillfället att umgås med styrelsen och övriga föreningsmedlemmar.

Välkomna hälsar styrelsen!