Årsmötet 2021

Eftersom Coronarestriktionerna blir kvar fram till den 1 juni kan vi inte ha det fysiska årsmötet på SKÅ festplats som planerat. Årsmötet genomförs istället PER CAPSULAM, dvs utan att träffas.

Nedan återfinns ett preliminärt årsmötesprotokoll som godkänns 2021 05 26 om inga invändningar har kommit in.

Preliminärt årsmötesprotokoll:

protokoll-2021

 

Årsmöteshandlingar

– Kallelse till årsmöte 2021:

arsmote-2021-kallelse

– Agenda årsmöte 2021:

arsmote-2021-agenda

– Verksamhetsberättelse 2020:

verksamhetsberattelse-2020-sid-1-2

verksamhetsberattelse-2020-undertecknad

– Resultat- och balansrapporter 2020:

balansrapport-slut-2020

resultatrapport-slut-2020

– Revisionsrapport:

revisionsrapport-2020

– Verksamhetsplan 2021:

verksamhetsplan-2021

– Budget 2021:

budget-2021

– Valberedningens förslag:

civilforslag2021