Debatt

Debatt

 

Debatt / brev / skrivelser

Utvärdera branden brett VLT 12 augusti 2014

Utan rysk olja finns risk för svält Göteborgsposten 9 augusti 2014

Frivilliga försvarsorganisationerna ställer krav på försvarsberedningen

Försvarsdebatten är så snäv att medborgarnas behov missas Debattartikel 12 januari 2014

Ingen har samlat ansvar för livsmedelsförsörjningen vid kriser. Debattartikel i SvD Brännpunkt 3 augusti 2013

Större risk förolyckas genom fall än i trafiken. Debattartikel 28 augusti 2009

Befolkningens roll i pandemiberedskapen. Brev till MSB 17 juli 2009.

Rapporten ”Ett användbart och tillgängligt försvar – stödet till Försvarsmakten”
26 juni 2009. Brev till Regeringskansliet, Försvarsdepartementet

Synpunkter på diskussionsunderlag och förslag på konkreta åtgärder.
17 juni 2009. Brev till Regeringskansliet, Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Öppet brev till försvarsminister Sten Tolgfors (Försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU10)
15 juni 2009. Tillsammans med Svenska Blå Stjärnan.

Civilförsvarsförbundets pandemiberedskap.
Brev till MSB 11 juni 2009.

Allmänheten passiviseras i krisberedskapen
Öppet brev till försvarsminister Sven Tolgfors. 22 april 2008.

Idé till ny modell för organisationsstöd
Gemensamt förslag tillsammans med Svenska Blå Stjärnan och Svenska Lottakåren. 12 mars 2008

Inrätta ett råd för äldres säkerhet.
Gemensam skrivelse tillsammans med PRO, RPG, SKPF och SPRF till regeringen. 30 januari 2008

Samarbetet över sektorsgränserna måste bli bättre.
4 januari 2008

Fyrverkeri olämpligt att handhas av gemene man.
4 januari 2008