Totalförsvarskonferens

Torsdagen den 20 oktober närvarar representanter för Linköpings Civilförsvarsförening och FRG (Frivilliga resursgrupp) på en Totalförsvarskonferens som länsstyrelsen och försvarsmakten ordnar i Norrköping. Där kommer vi tillsammans med andra frivilliga försvarsorganisationer (FFO) och samhällsaktörer bl.a. diskutera försvarsvilja och cybersäkerhet.