Rapport från stämman 5/5 (uppdaterad)

Linköpings Civilförsvarsförening höll sin årliga föreningsstämma torsdagen den 5 maj på Linköping Arena.

Det var glad stämning, nya medlemmar innebär nya ansikten, mycket prat, verksamhetsberättelse, paus för god smörgåstårta, viktiga frågor lyftes, ekonomin gicks igenom, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ”nygammal” styrelse valdes liksom valberedning, delegater till distriktsstämman, mm.

Tack till Alize och Ulrica som flyttat från Östergötland och lämnar styrelsen!

De hälsar i sin tur så mycket till alla och tackar för den här tiden!

Välkomna till styrelsen, Anders H och Zaki!

Den nyvalda styrelsen tackar för ert förtroende!

Tack till er som kom, tack till er som hjälpte till före, under och efter stämman!

Styrelsen består efter konstituering av följande ledamöter

Martin Blomberg Ordförande
Johan Linder Kassör
Sandy Dahl Sekreterare
Johan Rutfors Vice ordförande
Sven-Åke Helberg Ordinarie ledamot
Anders Hägg Ordinarie ledamot, medlemsansvar
Zaki Medromi Ordinarie ledamot, medlemsansvar

Styrelserevisorer är (oförändrat)

Bengt Andersson
Hanna Johansson

Valberedningen består av

Anja Röstlund (ordförande, sammankallande)
Patrick Johnsson
Maria Göransson