Värmande återträff med årsmöte

britta-s1-Civilförsvarsförbundet har visat att de frivilliga krafterna behövs i samhället. Vi kan- och ska vara- stolta över den insats vi gjort under coronapandemin så här långt. Så sammanfattade Britta Svensson, ordförande i Civilförsvarsförbundet Piteå, det gångna 2020 i samband med årsmötet i den sista veckan i maj. Alldeles särskilt poängterade hon Frivilliga resursgruppens (FRG) arbete med organisering och uppstart av massvaccineringen i Piteå i början av året.

Hon kunde också konstatera att Civilförsvarsförbundet tillsammans med alla andra frivilligorganisationer det senaste året fått en både starkare ställning och tydligare roll.
-MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap) har nu tilldelat  Civilförsvarsförbundet en roll som en del av totalförsvaret vilket självklart stärker vårt ansvar för information och krisberedskap i hela samhället, menade hon bland annat.

Det framflyttade årsmötet ägde, dagen -och pandemiåret- till ära, rum utomhus utanför Båtmuséet på Västra kajen. Förutom sedvanliga val till styrelsen informerades och diskuterades årets tema demokratins betydelse för stabilitet och trygghet i samhället. Frågor som tillsammans med en bred ungdomssatsning och fortsatt utbildningsverksamhet med hemberedskap kommer att lyftas bl a under höstens  krisberedskapsvecka..

Till styrelsen blev det omval av de flesta ledamöterna. Kvar som ordförande är Britta Svensson och övriga i styrelsen är: Agneta Lindström, Jan Karlsson, Gunnel Gustafsson, Jan-Olov Viklund, Agnes Szögi, Magnus Johansson, Stig Sjölund Carolina Löf.

Se protokollet i sin helhet>