Det starka samhället bygger på frivilliga insatser

Britta Svensson är sedan många år ordförande för Civilförsvarsförbundet, Piteå och djupt engagerad i allt av civilsamhällets frivilligverksamhet.
Britta Svensson är sedan många år ordförande för Civilförsvarsförbundet, Piteå och djupt engagerad i allt av civilsamhällets frivilligverksamhet.

-Självklart behövs frivilliga insatser och enskildas engagemang i ett väl fungerande samhälle. Det säger både Britta Svensson och Birgitta Wellborg företrädare för Civilförsvarsförbundet respektive FRG (Frivilliga Resursgruppen) i Piteå.

I början av mars, blev de och allt det frivillig arbete deras organisationer samordnar, uppmärksammade då statsminister Stefan Löfvén och inrikesminister Mikael Damberg valde att förlägga en del av en digital rundresa, till Piteå och Norrbotten.
-Det var väldigt roligt att vi och Piteå fick den uppmärksamhet som följde på Löfvéns och Dambergs besök, säger Birgitta Wellborg som fick svara både på ministrarnas och medias frågor kring Piteås unika modell under den aktuella coronapandemin.. För Britta Svensson handlar den uppmärksammade frivilligorganisationen i Piteå också om något mer än engagemang och samverkan.

Samverkan och samarbete

– För att frivilligorganisationernas kris- och beredskapsarbete ska fungera långsiktigt behövs det stöd från det offentliga – kommunen. Piteå kommun har i många år gjort en berömvärd insats  genom att se såväl FRG som Civilförsvarsförbundet som viktiga resurser i sin verksamhet. Det påpekar Britta och understryker att inte minst länsstyrelsen nu har ett ansvar att se över läget i länets kommuner.
-Många av Norrbottens kommuner har varken ett fungerande FRG eller någon lokal  Civilförsvarsförbundsorganisation, säger hon och tillägger att FRG Piteås insatser de senaste åren är bevis nog.

Smittsäker massvaccinering

FRGs frivilliga  har funnits med som en viktig del  i samband med flyktingvågen 2015, men också  under skid SM veckan i Piteå 2016 och i samband med skogsbränderna 2018.
-Nu under Coronapandemin har de blivit väldigt mycket – men redan under 2020 hade vi under fem av årets 12 månader mer än 1 000 timmar i kommunens och regionens uppdrag. Nu har verkligen haft anledning att spetsa både oss och vår organisation, konstaterar Birgitta och Britta och vittnar om bemanning av både den s k stödlinjen och i samband med höstens vaccineringsomgång mot säsongsinfluensan.

-Just nu är vi åtta frivilliga som delar på arbetet med att smittsäkra och organisera flödet till vaccineringen i en av de stora utställningshallarna på Nolia. Och visst känns det efter passen ibland men samtidigt är det ju vid sådana här extra ordinära händelser som engagemang och åtaganden känns meningsfulla. Man känner verkligen att vi kan göra skillnad både för enskilda och samhället, understryker Birgitta och Britta enstämmigt.

För Birgitta Wellborg  är engagemanget i FRG:s  insatser i samhället något självklart och viktigt.
För Birgitta Wellborg är engagemanget i FRG:s insatser i samhället något självklart och viktigt.
Spetsad krisorganisation


Birgitta och Britta är inte bara överens om det meningsfulla med engagemang och delaktighet i frivillig arbetet. De har också liknande ingång till engagemanget i FRG och Civilförsvarsförbund. Båda har mångårig yrkesverksamhet inom vården och genom det också inblick och erfarenhet av vårdens kris-/katastroforganistaioner.

– För oss kändes det självklart att ta yrkeserfarenheten vidare efter pensioneringen och ta tillvara kunskaperna på det här viset, säger de. Birgitta Wellborg passar också på att berätta om den fina gemenskap i arbetsgrupperna  som vuxit sig allt starkare under det gångna intensiva pandemiåret medan Britta Svensson, sedan många år också  ordförande i Civilförsvarsförbundet Piteå, vittnar om hur viktigt det känns att finnas tillgänglig i oroliga tider för framför allt de många  ensamma i dagens samhälle.

-Erfarenheterna från den här intensiva tiden ska vi naturligtvis ta tillvara, understryker de båda. Britta passar i detta på att peka på de många digitala utbildningar som Civilförsvarsförbundet passat på att utveckla och som nu flitigt erbjuds via förbundets webb.