Hallå mellanstadielärare! Och fjärdeklassare!

När allt blev tyst och mörkt – en utmaning för dina fjärdeklassare

bild1

Sveriges Civilförsvarsförbund, SCF, arbetar för ett säkrare samhälle både till vardags och i kris. Vi utbildar barn och vuxna om hot och risker i

samhället och hur man kan bli säkrare och tryggare som medborgare.


Uppgift
Vårterminen  2021, vill vi aktivera elever i årskurs 4 att resonera om hur man som barn kan förbereda sig och hantera en situation om t ex elen skulle brytas eller vattnet i kranen skulle försvinna. Med bidrag från Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond startar Sveriges Civilförsvarsförbund nu projektet ”När allt blev tyst och mörkt” för landets fjärdeklassare.

Barnens uppgift blir att fundera och diskutera kring olika situationer som kan uppstå i samhället där  många människor drabbas eller som gör att samhället inte fungerar som vanligt. Det kan vara områden som el- och vattenförsörjning, hälsa, större olyckor eller skogsbrand och översvämningar. Eller just precis det som barnen ser som en svår situation för samhället.
Nästa steg för barnen blir att gestalta hur man kan förbereda sig och/eller hur man kan göra för att klara den svåra situationen på bästa sätt. Gestaltningen är valfri och kan göras genom att exempelvis sätta upp en pjäs, att spela in en film, skriva en berättelse, att rita eller göra ett collage.

Vill ni vara med?

Vill du och din klass delta i detta projekt? Mejla dina uppgifter med skolan och klassens namn, antal elever och ditt namn som lärare senast den 31 januari 2021 till: asa.hagelberg@civil.se

Och du, skicka med en kortfattad motivering till varför just din klass vill vara med i projektet och varför hemberedskap är viktigt! Den mest slagkraftiga motiveringen vinner en lägervistelse för hela klassen, från lunch till lunch med övernattning, mat och övningar i närheten av er bostadsort. Lägret hålls av våra duktiga ungdomsledare och ger barnen fördjupad kunskap i hemberedskap. SCF:s personal utgör jury och avgör den vinnande lärarmotiveringen.

Resultaten av klassernas projektarbeten vill vi gärna få del av och några av dem kommer att kunna användas av SCF:s ungdomsinstruktörer i framtida kurser för barn och unga.

Vill du veta mer om hemberedskap?
Se>

Kontakt:
Åsa Hagelberg
Nationell samordnare för Din trygghet
asa.hagelberg@civil.se,  073-334 44 72