Medlemsbrev februari

Missa inte ”sprutan”!britta-1

Visst tar du sprutan när det är din tur! Vaccinet mot coronaviruset som är upphov till Covid 19 är nog ett av de viktigaste vaccinen sedan 1921. Tuberkulos har också varit ett gissel för mänskligheten sedan urminnes tider. 1993 var 85 procent av alla barn vaccinerade med vaccinet/calmette vaccinet. Vaccin mot mässlingen är ett annat vaccin som räddat många liv. Jag har funderat på hur det skulle ha varit om inte alla, mer eller mindre, tvingats att ta vaccin mot tuberkulos och mässling. Låt oss hjälpas åt att nå målet att 85 procent av jordens alla människor ska vaccineras mot coronaviruset.

Visst vill du fortsätta att vara medlem i Civilförsvarsförbundet Piteå!

Den 26 januari började Civilförsvarsförbundet Sverige skicka ut fakturan för medlemsavgiften. Den kommer via e-post till de som har e-postadress. Till övriga skickas den med vanlig post.

Visst kommer du till årsmötet?

Styrelsen har preliminärt planerat att genomföra årsmötet tisdag den 30 mars. Men som det ser ut nu verkar det osäkert. Föreningarna har fått ”dispens” till slutet av maj. Vi återkommer när vi vet vad FHM, Folkhälsomyndigheten, säger om fysiska möten.

Visst håller du avstånd, tvättar händerna, jobbar hemifrån om det går, undviker att träffa andra än de du bor           Britta  Svensson, ordförande Civilförsvarsförbundet Piteå.

och lever med.

Tillsammans kan vi stå ut, lindra ensamhet/isolering och trösta varandra!

Kontakt med styrelsen