Civilförsvarsförbundet Älvsbyn

Välkommen till Älvsbyns civilförsvarsförening

 

Civilförsvarsförbundet är en frivillig organisation inom totalförsvaret, vi har varit verksamma sedan 1937. En av Civilförsvarsförbundets viktigaste uppgifter idag är att genom utbildning, information och opinionsbildning förmedla kunskaper till människor för att förebygga och hantera olyckor, kriser och katastrofer både i fred och i krig.

Hot och risker går ofta att förebygga om en olycka eller kris ändå inträffar, kan rätt kunskap vara skillnaden mellan just kris eller katastrof.