Techsoup

Donationsprogram för programvara

Civilförsvarsförbundets lokalföreningar och distrikt kan få donerad programvara från Microsoft, antivirusprogramvara från Bitdefender samt andra produkter donerade.

Leverantörerna skänker produkterna men en administrativ avgift tas ut av den ideella organisation som sköter donationsprogrammet, Techsoup, i Sverige en del av Forum – idéburna organisationer med social inriktning. På senare tid har några leverantörer tillkommit som i stället ger en rejäl rabatt, så gör till exempel Adobe.

Techsoup grundades 1987 som The CompuMentor Project i USA och hjälper ideella organisationer. Den administrativa avgiften finansierar Techsoups hanteringskostnader. Leverantörerna får ingen ersättning, de donerar sina produkter. Kostnaden för organisationen blir därför väldig låg, en bråkdel jämfört med marknadspriset. När detta skrivs är den administrativa avgiften fyra procent och den baseras på listpriset för produkten i USA.

 

Alla lokalföreningar och distrikt i Civilförsvarsförbundet har möjlighet att bli förmånstagare. Anmälan görs via Techsoups hemsida: http://www.techsoup.se/civilförsvarsförbundet. Viss information behövs, bland annat senaste årsmötesprotokoll.

 

Anställda på Civilförsvarsförbundet Sverige går under eget konto. Vid behov av uppgraderingar som ligger utanför plan hänvisas till kommunikationsavdelningen: webbred(at)civil.se.