Krisberedskapsveckan

Civilförsvarsförbundet under krisberedskapsveckan

27 september-3 oktober 2021 (vecka 39)

 

Tema 2021: Demokrati

I år firar ju Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Vår tolkning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Kampanjen uppmärksammar också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.


Nytt 2021

du-ar-en-del-av-sveriges-beredskap

• Breddat engagemang för veckan:

Fortsätter jobba med att involvera näringslivet men i år även civilsamhället. Temat demokrati har gjort att fler organisationer än vanligt har fått upp ögonen för Krisberedskapsveckan.

• Egenberedskap som ett vidare begrepp än hemberedskap:
I egenberedskap inkluderas hemberedskap men begreppet innefattar också egenskaper och kvaliteter som inte är materiella, exempelvis att du känner dina grannar, har kunskap om hur Sverige fungerar vid kris eller krig, är källkritisk mot information i sociala medier, eller att du kan första hjälpen.

• En veckas egenberedskap:
I och med det senaste försvarsbeslutet är regering och riksdag tydliga med att målet är att människor ska klara sig i en vecka utan stöd från samhället. Det är ett strävansmål och något som ska ske i solidaritet med andra människor.

• Demokratitema 2021:
Med anledning av Sveriges 100-års jubileum som demokrati.

 

All information och materiel från MSB angående Krisberedskapsveckan finns här.

 

Utskick angående krisberedskapsveckan till distrikt och föreningar:

Krisberedskapsveckan 2021msb0079_annonser_digitala_250x600_3
Information om ansökan och beställningar, redovisning, materiel mm

* Förslag på plan för föreningar KBV 2021 
Förslag på hur en förening kan planera för krisberedskapsveckan
* Redovisning Krisberedskapsveckan 2021
Blankett för redovisning av aktiviteter och ev kostnader för tillstånd

* Reseräkning Krisberedskapsveckan 2021
Blankett för redovisning av resor i samband med aktiviteter under Krisberedskapsveckan

Viktiga datum: Beställningar senast 3 september och redovisning senast 31 oktober.
__________________________________________________________

11-17 maj 2020 (vecka 20)

Under Krisberedskapsveckan (11-17 maj) annonserar MSB brett.
Fokus ligger på att lyfta människors egen kraft och förmåga, och
ingjuta hopp inför framtiden i en tid då många kämpar, håller ut, hjälps åt och tar ansvar

Att prata om hemberedskap

Den egna förberedelsen är grunden i Krisberedskapsveckan, budskapet att vi alla behöver
alla vara förberedda om något händer, vilket många människor nu har en fördjupad insikt om.
Fortsätt att visa krislådor och prata om hemberedskap, men med de erfarenheter vi nu har kring
solidaritet och att dela med sig. Bunkra inte oändligt med varor, men fyll krislådan med det som
behövs för eget bruk i hushållet.

Veckan blir av naturliga skäl inte lika fylld av aktiviteter och fysiska möten mellan
människor som den brukar vara. MSB uppmuntrar kommuner och andra, att följa
rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten under veckan.

På måndag den 4 maj kommer det på denna sida att finnas: Material MSB 2020
– digitala annonser
– banners
– pdf för utskrift/tryck, med budskapet ”När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst” och en text om hur vi vill hylla människors olika initiaitiv under pandemin. Bladen kan användas vid aktiviteter eller att sätta upp i t ex trappuppgångar.Vi ska visa att det vi gör och lär oss i dag i form av till exempel medmänsklighet bygger
motståndskraft inför framtiden.

 

Ansökan, Underlag för Krisberedskapsveckan 2020

underlag-material-infor-krisberedskapsveckan-2020  skicka in senast 20200223
Ansökan ersättning skickas till info@civil.se senast 20200331
underlag-aktiviteter-krisberedskapsveckan

 

Föreningsutskick 2020

utskick-1-2020
utskick-2-2020
utskick-3-2020
info-fran-msb
utskick-4 2020

 

Material

faktablad-covid-19-70-ar-svenska-20033

totalforsvar-info-till-foreningarna
Webbutbildning Totalförsvar 2019   Webbutbildning MSB
presentation-om-krisen-eller-kriget-kommer-msb Power Point MSB presentera Om kriget eller krisen kommer

Material MSB 2020
Material Hemberedskap MSB

Checklista iinformation  (2019)
Checklista mat   (2019)
Checklista vatten (2019)
Checklista varme  (2019)

folder-hemberdskap-2019 ”Beredskap hemma”; checklista, information 2019 – finns att beställa i butiken
civilforsvaret_hemberedskap_006  Info affisch hemberedskap 2018  – finns att beställa i butiken
vad-bor-du-ha-i-din-krislada Infoblad- vad bör du ha i din krislåda? 2018

affisch-rekrytering-1 2019
affisch-rekrytering-2 2019
affisch-rekrytering-3 2019
affisch-rekrytering-4 2020

 

 

Info/material från MSB

Kampanjmaterial hos MSB

ffo-broschyr-individ-tryck Broschyr gällande frivilliga försvarsorganisationer riktade mot allmänheten- finns i butiken
ffo-broschyr-myndighet-tryck  Broschyr gällande frivilliga försvarsorganisationer riktade mot myndighet- finns i butiken

Om krisen eller kriget kommer  Broschyr som skickas ut till alla hushåll (kan även beställas via msb.se) framsida-om-krisen-eller-kriget-kommer  Framsidan till broschyren om krisen eller kriget kommer

fragor-och-svar-msb 2018

 

Tips från MSB:

Filmvisning på biografer, fritidsgårdar eller i föreningar med tema katastrof- eller samhällsfilmer och diskussion efteråt (ex på filmer/serier att visa: Den blomster tid nu kommer, Nedsläckt land, Into the storm)

Spel och diskussion på fritidsgård/ungdomsgård

Öppet hus (t ex på brandstationen) med tips på krislåda, tävlingsquiz om vad som händer vid ett långvarigt elavbrott med pris i form av något som är bra att packa i en krislåda.

Presentationer i skolklasser – för att sprida kunskap om hur kommunen jobbar med krisberedskap, lokala hot och risker och hur invånarna kan förbereda sig.

Möte på torg, i galleria etc – för dialog direkt med invånarna/ungdomar, t ex med tips för krislåda, diskussion om lokala hot och risker, vad kommunen gör och hur invånarna kan förbereda sig.

Utdelning och information kring broschyren ”Om kriget eller krisen kommer” – kan beställas hos MSB

Skolmaterial om krisberedskap för skolelever på högstadiet- kan laddas ner hos MSB

Visa korta filmklipp om hemberedskap med Heidi Andersson