Kommunikationsplan

Kommunikationsplan

Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan är i två delar. Del 1 är ett strategiskt dokument och Del 2 är inriktat på aktiviteter för att nå målen.

För uppdaterade versioner gå till följande länk: länk

Kommunikationsplan följebrev och instruktion

Kommunikationsplan del 1 (antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-12)

Kommunikationsplan del 2 (antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-12)

Arbetsmaterial

I remissomgången framgick att materialet i vissa avseenden framstod som för omfattande. Därför togs en nedbantad version fram fokuserad på kärnan. För de som är intresserade av det kompletta materialet går det att ta del av här. Observera att detta är slutversionen av arbetsdokumentet och att det finns fler skillnader än bara en nedbantning rakt av eftersom den korta versionen i sig genomgick en process: Slutversion arbetsmaterial 141111

 


Ansvarig för sidans innehåll: anders.j.andersson[a]civil.se