Förtjänsttecken

Förtjänsttecken

Bestämmelser för Sveriges Civilförsvarsförbunds utmärkelser (pdf)

Blanketter för förslag på personer som gjort sig förtjänta av att tilldelas Sveriges Civilförsvarsförbunds utmärkelsetecken.

Utmärkelse för förtjänstfullt arbete inom Civilförsvarsförbundet (inte FRG)

Beställningsunderlag och förslagsunderlag skickas/scannas in till förbundskansliet. 

 

För utmärkelser som bestäms på distriktsnivå
Förtjänsttecken
Hedersplakett i brons och silver
Hedersdiplom

bestallning-utmarkelser 2020  (obs! skall alltid skickas med förslagen)
Förslag till förtjänsttecken
forslag-plaketter-brons-silver

 


För utmärkelser som bestäms av förbundsstyrelse
Kunglig medalj
Hederstecken
Hedersplakett i guld

Förslag till utmärkelse 

 

Beställning av kungliga medaljer- mini format
(för dig som blivit tilldelad kunglig medalj)
bestallning-kungliga-minimedaljer

 

 

Bilaga: namn och adressförteckning till beställingslistan

Civilförsvarsförbundets förtjänsttecken i guld
Format: 30 x 35 mm
Miniatyr: 13 x 15 mm


 

 

 

 

 

Civilförsvarsförbundets förtjänsttecken i silver
Format: 30 x 35 mm
Miniatyr: 13 x 15 mm

 

 

 

 

 

 

Civilförsvarsförbundets förtjänsttecken i brons
Format: 30 x 35 mm
Miniatyr: 13 x 15 mm

 

 

 

 

 

 

Släpspänne                  
35 x 90 mm

 

Kunglig medalj i guld
Format: 25 x 35 mm
Miniatyr:13 x 22 mm
Miniatyrens baksida är likadan som medaljens.
Med plats för gravering.

 

 

 

 

 

Kunglig medalj i silver
Format: 25 x 35 mm
Miniatyr:13 x 22 mm
Miniatyrens baksida ser likadan ut som medaljens.
Med plats för gravering.

 

 

 

 

 

Hederstecken
31mm i diameter