Efter årsmöte

Formulär att fylla i efter era årsmöte för att uppdatera de uppgifter som behövs

 

Efter årsmöte

läggs på föreningens sida i Max