MAX resursregister

 

MAX resursregister

Civilförsvarsförbundets register över frivilligresurser

Lokalt ansvar

Varje lokalförening i Civilförsvarsförbundet har en registeransvarig som
ansvarar för att kontakt- och prenumerationsuppgifter för samtliga medlemmar
är aktuella och korrekta.

 

Frivilliga Resursgruppen

För Frivilliga Resursgruppen (FRG) finns plats för uppgifter om gruppmedlemmarnas
kompetens och vilket materiel som står till gruppens förfogande. Dessa uppgifter kan
i registret sökas på postnummernivå och kompetens. Lokal FRG ansvarig samt kansliet
har möjlighet att ta fram dessa uppgifter.

 

 

För föreningarnas registeransvariga

 


Ansvarig för sidans innehåll: administration(at)civil.se