Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning

 

Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildningen för medlemmar är en bra introduktion till Civilförsvarsförbundets verksamhet. Deltagarna får även lära sig hur man klarar utsatta lägen och hur det svenska krishanteringssystemet fungerar. Professionell Ideell är ett särskilt studiecirkelmaterial som Civilförsvarsförbundet tagit fram i samarbete med Medborgarskolan. Denna studiecirkel, som ger kunskap om förbundets verksamhet, mål och organisation ska arrangeras i samverkan med Medborgarskolan. De andra studieförbunden kan även erbjuda liknande studiematerial för föreningar.

 

Utbildningen omfattar:

  • Civilförsvarsförbundets organisation, historia och verksamhet
  • Vår sårbarhet: olyckor, riskmedvetenhet, samhällets krishanteringssystem
  • Bostaden och närmiljön
  • Krisberedskap
  • Personskada
  • Hjärt-lungräddning (HLR)
  • Brand

Tid: sammanlagt 9,5 timmar.

 


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning(at)civil.se