FRG

Frivilliga resursgrupper – utbildning

FRG står för frivillig resursgrupp. Det är en grupp som kallas in vid kriser av kommunen. Det kan till exempel handla om förorenat vatten, översvämningar och brand. Deras jobb är att finnas till när den ordinarie styrkan behöver förstärkas.

En FRG består av personer ur olika frivilligorganisationer. De rekryteras för att de har en utbildning, erfarenhet eller personliga förutsättningar som behövs för att kunna bemöta saker som man kan ställas inför.

Utbildningar på Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet erbjuder fyra utbildningar inom FRG. Grundutbildningen för medlemmar ger gruppen en bra gemensam grund att stå på och arbeta utifrån. I utbildningen ingår sjukvård, krisberedskap och brandkunskap. Här kan du läsa mer om grundutbildningen

Vill man som enskild medlem gå vidare i utbildningen gör man det genom att utbilda sig till FRG-ansvarig. Den är uppdelad i två kurser en grundkurs och en fortbildning. I den första kursen får du lära dig om hur en kommun och krishanteringssystem fungerar. Du får också lära dig om hur man bäst kommunicerar med kommunen. Nästa steg i utbildningen är FRG-ansvarig fortbildning. I den kursen ingår saker som hur man utvecklar sitt ledarskap, och särskild kompetensutbildning. Information om grundutbildningen, information om fortbildning

Den sista kursen som vi erbjuder är FRG-ledare. I denna kurs får du lära dig om vad det innebär att vara exekutiv ledare ute på fältet. Du får också lära dig hur en grupp fungerar och varför det är så viktigt med att ha en ledare. Den här kursen kräver att du genomfört grundutbildningen för FRG-medlemmar. för mer information klicka här

Alla kurser är kostnadsfria.

Klicka in här för att läsa mer om våra kurser i FRG

Länk till våra kurser :
Grundutbildning, medlem

Grundutbildning, FRG Ansvarig
Fortbildning, FRG Ansvarig
FRG ledare