Kundenkät

Kundenkät

Svara genom att kryssa ett val från 1 till 10 som motsvarar din åsikt. Ju högre siffra ju mer nöjd är du. Siffran 1 betyder att du är missnöjd, siffran 10 att du är mycket nöjd. Tack för hjälpen!