FRG 2016 Kristianstad

Jag vill förtydliga vad som står i vårt årsprogram för utbildningen 2016. Vi har repetitionsutb vid två tillfällen, 15 mars och 14 sep (samma utb vid båda passen) . Du förväntas närvara vid ett av dessa men jag  behöver veta vilket av passen Du avser delta i. FRGÖVNINGEN 22 maj är obligatorisk för alla. Men om Du har förhinder vill jag veta detta senast en vecka innan. Maila svar till kristianstad@civil2.se   snarast […]

Läs mer… from FRG 2016 Kristianstad